Virtual Valley

Y gwefan Virtual Valley wedi bod ymddeol

Roedd Virtual Valley — http://virtualvalley.southwales.ac.uk — yn brofiad efelychu astudiaeth achos myfyrwyr rhyngweithiol, a gynlluniwyd fel amgylchedd dysgu i alluogi myfyrwyr i ddysgu mwy am gwblhau Ffurflen Asesu Unedig.Gan ddefnyddio avatar, archwiliodd myfyrwyr ddau gartref teuluol yn y rhith-amgylchedd, a defnyddiodd y wybodaeth ym mhob un i greu darlun o'r anghenion gofal sydd eu hangen i gefnogi pob teulu. Gellid cyfweld aelodau'r teulu, tra bod arbenigwyr rhithwir wrth law i roi cyngor, gwahanol safbwyntiau a blaenoriaethau.

Roedd Virtual Valley wedi adeiladu, yn defynddio Adobe Flash, ar y Prifysgol De Cymru gan Martin Lynch a Gareth Parsons.

Pam rydyn ni ymddeol Virtual Valley?

Rydym wedi gorfod ymddeol y wefan hon oherwydd, ym mis Ionawr 2021, ni fydd Adobe bellach yn darparu cymorth ar gyfer ategyn Flash Player. O ganlyniad, ni fydd porwyr gwe yn cefnogi'r ategyn Flash Player mewn fersiynau newydd ar ôl y dyddiad hwn. Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw broblemau diogelwch gyda Flash Player yn cael eu datrys. Er yr hoffem adael y safleoedd hyn ar gael ar gyfer posterity, nid yw'n dderbyniol i ni gyhoeddi gwefan a allai amlygu defnyddwyr i fygythiadau diogelwch. Felly, mae Virtual Valley wedi'i ddileu.

Os hoffech barhau i gael mynediad at Virtual Valley, er gwaethaf unrhyw faterion diogelwch Flash Player, yna gallwch ddefnyddio hen fersiwn o borwr gwe a Internet Archive Wayback Machine i gael mynediad at fersiwn wedi'i archifo o Virtual Valley gan ddefnyddio'r Wayback Machine.