Alien Worlds

Y gwefan Alien Worlds wedi bod ymddeol

Darparodd y gwefan Alien Worlds — http://alienworlds.southwales.ac.uk —animeiddiadau o ffenomenau amryfal yn y Bydysawd, yn cynnwys diffyg ar yr haul a ar y lleuad, orbitau ôl-redol a y adeiledd yr haul.

Yn 2008, daeth y animeiddiad Alien Worlds: The Structure of the Sun ail yn yr Association for Learning Technology Learning Object Competition.

Roedd Alien Worlds wedi adeiladu, yn defynddio Adobe Flash, ar y Prifysgol De Cymru gan Barry Richards a Mark Brake.


Pam rydyn ni ymddeol Alien Worlds?


Rydym wedi gorfod ymddeol y wefan hon oherwydd, ym mis Ionawr 2021, ni fydd Adobe bellach yn darparu cymorth ar gyfer ategyn Flash Player. O ganlyniad, ni fydd porwyr gwe yn cefnogi'r ategyn Flash Player mewn fersiynau newydd ar ôl y dyddiad hwn. Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw broblemau diogelwch gyda Flash Player yn cael eu datrys. Er yr hoffem adael y safleoedd hyn ar gael ar gyfer posterity, nid yw'n dderbyniol i ni gyhoeddi gwefan a allai amlygu defnyddwyr i fygythiadau diogelwch. Felly, mae Alien Worlds wedi'i ddileu.

Os hoffech barhau i gael mynediad at Alien Worlds, er gwaethaf unrhyw faterion diogelwch Flash Player, yna gallwch ddefnyddio hen fersiwn o borwr gwe a Internet Archive Wayback Machine i gael mynediad at fersiwn wedi'i archifo o Alien Worlds gan ddefnyddio'r Wayback Machine.